Sensovet veterinārā klīnika

Contacts

Business centre "Unity", entrance from the street


Stāvvietas:

  • Bikstu iela pie klīnikas ieejas (ar laika ierobežojumu 30 min)
  • Biznesa centra “Unity” stāvvieta Briņģu ielā 6 (bez laika ierobežojuma, palūgt stāvvietas atļaujas kartiņu klīnikas reģistratūrā)